Aijuun palvelut

KOULUTUKSET OPETTAJILLE, REHTOREILLE JA MUULLE OPETUSALAN HENKILÖSTÖLLE

1. Palvelumuotoillen parempi koulu kaikille

 • palvelumuotoilun periaatteet, prosessi ja työtapoja, häiriökysynnän käsite
 • käytännön harjoitus palvelumuotoiluprosessista
 • kesto 3-6 h
 • laajennettavissa palvelumuotoilun kokeilemiseen omassa koulussa, jolloin tapaamisia olisi hyvä olla vähintään kaksi
 • opettajille, rehtoreille ja muulle opetusalan henkilöstölle

2. Paremmin jaksavia opettajia strategian avulla

 • ops:n määrittämä toimintakulttuuri
 • koulun toimintakulttuurin strateginen kehittäminen
 • käytännön harjoitus strategisesta suunnittelusta
 • strategian jalkautuminen kouluun
 • kesto 3 h
 • opettajille ja rehtoreille

3. Projektityöskentely koulussa (voidaan sisällyttää myös edellisiin)

 • mahdollisuudet työelämätaitojen kehittäjänä
 • työskentelyn roolit, vaiheet ja arviointi
 • kesto 1-2 h, riippuen siitä, halutaanko tehdä myös käytännön harjoitus
 • opettajille ja rehtoreille

4. Yrittäjämäinen pedagogiikka

 • toiminnallisen yrittäjyyden periaatteet koulussa: oman itsen tunteminen, riskien pohtiminen, kumppanuudet, epäonnistumiseen ja yllätyksiin suhtautuminen, aktiiviset omat valinnat ja osallisuus
 • kesto 1-3 h, riippuen siitä, halutaanko tehdä myös käytännön harjoitus
 • opettajille ja rehtoreille

Lisäksi annan koulutusta mm. seuraavista sisällöistä, ja niitä voidaan yhdistää myös edellisiin:

 • yrittäjyyskasvatus ops:ssa ja käytännössä
 • yrittäjyyskasvatusstrategia (yhteistyössä Satakunnan YESin kanssa)
 • kiertotalous

FREELANCER- JA KONSULTOINTITYÖT

Yrittäjyyskasvatukseen liittyvät tehtävät

Strategiatyö

 • Strategiatyöskentelyn suunnittelu ja ohjaaminen
 • Strategian kirjoitustyö

Projektinhallinta

 • Esim. erilaisissa hankkeissa avustaminen

LUENNOT KULUTTAJILLE JA ORGANISAATIOILLE, ESIM.

 • Tekstiilien ympäristövaikutukset ja kiertotalous
 • Poistotekstiilien käsittely, mm. kierrätys
 • Viherpesu
 • Yrittäjyys