Aijuun palvelut

1) KASVATUS- JA KOULUTUSALA

Opettajien kouluttaminen yrittäjyyskasvatuksessa

  • Esim. yrittäjyyskasvatus ops:ssa ja käytännössä, yrittäjämäinen pedagogiikka, yrittäjyyden periaatteet, projektityöskentely, kiertotalous, erilaisten valmiiden ohjelmien esittely
  • Erityisesti perusopetuksen ja lukion opettajille, sovellettavissa muillekin
  • Erilaiset paketit tilaajan ja koulutukseen osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan (1h, 3h tai 6h; tarpeen mukaan myös useampia koulutuspäiviä)

Uuteen opettajuuteen ja osallisuuteen liittyvä koulutus

Strategiatyö

  • Strategiatyöskentelyn suunnittelu ja ohjaaminen
  • Strategian kirjoitustyö

Projektinhallinta

  • Esim. erilaisissa hankkeissa avustaminen

2) KIERTOTALOUS

Luennot kuluttajille ja organisaatioille, esim.

  • Tekstiilien ympäristövaikutukset ja kiertotalous
  • Poistotekstiilien käsittely, mm. kierrätys
  • Viherpesu
  • Yrittäjyys

Projektinhallinta

Palvelumuotoilu

Strategiatyö

Kielinä suomi ja englanti