Aijuu työnohjaus

Aijuun palvelut ovat toistaiseksi tauolla. Tilanteen muuttumisesta ilmoitetaan täällä ja Aijuun fb-sivulla.

Työnohjauksen avulla löydetään yhteinen tavoite ja ratkaisuja. Kuva Pixabay.com

Aijuun palveluihin kuuluu ratkaisukeskeinen työnohjaus yksilöille ja ryhmille. Työnohjaus onnistuu koko Suomen alueella joustavasti verkossa, ja Satakunnassa myös kasvokkain – terveyssuositusten niin salliessa. Paikka voi olla ohjattavien työpaikalla, tai Porissa Aijuun järjestämässä tilassa.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaus on pääasiassa keskustelua, jota voidaan virittää monenlaisilla tehtävillä.

Aijuun työnohjaus lähtee ohjattavan ja hänen työyhteisönsä tarpeista. Ohjaajana Kati on turvallinen, napakka ja sitoutunut. Hän ei pelkää vaikeitakaan aiheita, ja uskoo ratkaisujen löytymiseen yhdessä asiakkaidensa kanssa, ei ylhäältä päin sanellen. Katilla on pitkä työkokemus kasvatus- ja koulutusalalla, mutta myös liiketalousala ja yrittäjän arki ovat tuttuja.

Kati pyrkii aina käyttämään mielenkiintoisia, jopa elämyksellisiä menetelmiä, ja haastamaan niiden avulla asiakkaansa löytämään uusia näkökulmia. Esimerkiksi kuvataidetta hyödynnetään sekä keskustelujen virittäjänä, että tutkimisen välineenä.

Työnohjauksesta yleensä voit lukea enemmän alempana tällä sivulla.

Aijuun työnohjausprosessi etenee seuraavan kuvion mukaisesti:

Työnohjauskerrat pidetään 3-4 viikon välein. Tarpeen mukaan voidaan sopia erilaisestakin aikataulusta. Maksullisia 45 minuutin ohjaustunteja prosessiin sisältyy usein 10-20 kpl, ja niitä voidaan pitää 1-2/ ohjauskerta.

Sopivin työnohjauksen muoto löytyy tilanteen kartoittamisella. Ota rohkeasti yhteyttä, niin pohditaan yhdessä.

kati.levola (at) aijuu.fi , puh. 0505348567

MITÄ TYÖNOHJAUS ON?

 • Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.
 • Työnohjauksessa määritellään yhteisön toimintaa tukeva tavoite ja keskustellaan ratkaisukeskeisesti, avoimesti ja luottamuksellisesti. Prosessia arvioidaan yhdessä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

MITÄ HYÖTYÄ TYÖNOHJAUKSESTA ON?

 • selkeämmät (yhteiset) tavoitteet
 • tehtävien ja roolien jäsentyminen
 • ammatti-identiteetin vahvistuminen ja toisilta oppiminen
 • muutoskyvyn lisääntyminen
 • sujuvampi työskentely: työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat
 • parempi työilmapiiri ja jaksaminen, ja sitä kautta poissaolojen väheneminen

KENELLE TYÖNOHJAUS SOPII?

 • Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään.
 • Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle.
 • Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä, tai he voivat työskennellä samanlaisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta.

MITÄ TYÖNOHJAUKSESSA KÄYTÄNNÖSSÄ TAPAHTUU?

 • Työnojaus on useita tapaamisia sisältävä prosessi, jossa opitaan paitsi tapaamisissa, myös niiden välillä.
 • Työnohjauksessa reflektoidaan työhön liittyviä kokemuksia keskustelujen ja erilaisten tehtävien avulla, muodostetaan tavoite ja etsitään siihen ratkaisuja.
 • Tapaamiset voivat esimerkiksi olla 1–1,5 tuntia kerrallaan 3–4 viikon välein. Ryhmätyönohjauksessa ryhmän ihannekoko on 3–6 henkilöä.
 • Työnohjausprosessin kesto sovitaan tapauskohtaisesti, mutta usein se kestää noin vuoden. Rauhallisen ja pitkäkestoisen prosessin aikana oppiminen on syvää, ja siten oikeasti vaikuttavaa.
 • Työnohjaus on aina luottamuksellista.
 • Työnohjaaja katsoo asioita ulkopuolisen silmin ja pyrkii objektiivisuuteen. Hän ei anna suoria ohjeita tai neuvoja, vaan auttaa kysymyksien avulla ohjattavia löytämään omia ratkaisuja.

Enemmän voit lukea Suomen työnohjaajat ry:n verkkosivuilta https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus.