Aijuun palvelut

Aijuun palvelut ovat tauolla ainakin 31.10.-21 asti yrittäjän sairausloman vuoksi!

TYÖNOHJAUKSET YKSILÖILLE JA RYHMILLE

Ohjaukset opiskelijahinnalla yrittäjän opintojen ajan! Lue enemmän omalta sivultaan!

KOULUTUKSET OPETTAJILLE, REHTOREILLE JA MUULLE SIVISTYSTOIMIALAN HENKILÖSTÖLLE (tarvittaessa myös verkon kautta!)

1. Vieläkö tässä pitäisi jaksaa kehittääkin?! Kurkistus jaksamista tukevaan oman ja yhteisen työn kehittämisen työkalupakkiin

 • maistiaisia työnohjauksellisista menetelmistä
 • jaksamista tukevaan kehittämiseen sopivia työtapoja ja menetelmiä
 • kesto 2 h perusasioihin keskittyvänä verkkototeutuksena
 • kesto lähitoteutuksena mielellään 3 h, jolloin voidaan jo käytännössä lähteä miettimään oman ja organisaation työn kehittämistä yhdessä ideoiden ja ajatuksia työstäen
 • opettajille, rehtoreille, muulle sivistystoimen henkilöstölle ja työyhteisöille

2. Palvelumuotoillen parempi koulu kaikille

 • palvelumuotoilun periaatteet, prosessi ja työtapoja, häiriökysynnän käsite
 • palvelumuotoiluprosessin mahdollisuudet meidän koulussa
 • kesto 3-6 h sekä lähi- että verkkototeutuksena
 • laajennettavissa palvelumuotoiluprosessin kokeilemiseen omassa koulussa, jolloin tapaamisia olisi hyvä olla kahdesta kolmeen (alussa, keskellä ja lopussa)
 • opettajille, rehtoreille ja muulle opetusalan henkilöstölle

3. Projektityöskentely koulussa (voidaan sisällyttää myös edellisiin)

 • projektityöskentelyn mahdollisuudet työelämätaitojen kehittäjänä
 • roolit, vaiheet ja arviointi
 • kesto 1-2 h (myös verkossa)
 • opettajille ja rehtoreille

4. Yrittäjämäinen pedagogiikka (koulutuspaketti ei ole tällä hetkellä tarjolla)

 • toiminnallisen yrittäjyyden periaatteet koulussa: oman itsen tunteminen, riskien pohtiminen, kumppanuudet, epäonnistumiseen ja yllätyksiin suhtautuminen, aktiiviset omat valinnat ja osallisuus
 • kesto 1-3 h, riippuen käytännön harjoitusten määrästä (myös verkossa)
 • opettajille ja rehtoreille

Lisäksi annan koulutusta mm. seuraavista sisällöistä, ja niitä voidaan yhdistää myös edellisiin:

 • yrittäjyyskasvatus ops:ssa ja käytännössä
 • yrittäjyyskasvatusstrategia
 • kiertotalous

LUENNOT KULUTTAJILLE JA ORGANISAATIOILLE, ESIM.

 • Tekstiilien ympäristövaikutukset ja kiertotalous
 • Poistotekstiilien käsittely, mm. kierrätys
 • Viherpesu
 • Yrittäjyys