Aijuun palvelut opetusalalle

Opettajien kouluttaminen yrittäjyyskasvatuksessa

  • Esim. yrittäjyyskasvatus ops:ssa ja käytännössä, yrittäjämäinen pedagogiikka, yrittäjyyden periaatteet, projektityöskentely, kiertotalous, talouskasvatus, erilaisten valmiiden ohjelmien esittely
  • Erityisesti perusopetuksen ja lukion opettajille, sovellettavissa muillekin
  • Erilaiset paketit tilaajan ja koulutukseen osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan (1h, 3h tai 6h; tarpeen mukaan myös useampia koulutuspäiviä)

Osallisuuteen ja sen kehittämiseen liittyvä koulutus

Konsultointi ja avustaminen erilaisissa esim. yrittäjyyskasvatukseen liittyvissä koulutoimen projekteissa tai koulun arkea helpottavien ja systematisoivien käytäntöjen hoksauttamisessa ja laatimisessa

Strategiatyö

Kielinä suomi ja englanti