Aijuun palvelut

Aijuun palvelut ovat toistaiseksi tauolla. Tilanteen muuttumisesta ilmoitetaan täällä ja Aijuun fb-sivulla.

KOULUTUKSET OPETTAJILLE, REHTOREILLE JA MUULLE SIVISTYSTOIMIALAN HENKILÖSTÖLLE (tarvittaessa myös verkon kautta!)

1. Vieläkö tässä pitäisi jaksaa kehittääkin?! Kurkistus jaksamista tukevaan oman ja yhteisen työn kehittämisen työkalupakkiin

 • maistiaisia työnohjauksellisista menetelmistä
 • jaksamista tukevaan kehittämiseen sopivia työtapoja ja menetelmiä
 • kesto 2 h perusasioihin keskittyvänä verkkototeutuksena
 • kesto lähitoteutuksena mielellään 3 h, jolloin voidaan jo käytännössä lähteä miettimään oman ja organisaation työn kehittämistä yhdessä ideoiden ja ajatuksia työstäen
 • opettajille, rehtoreille, muulle sivistystoimen henkilöstölle ja työyhteisöille

2. Palvelumuotoillen parempi koulu kaikille

 • palvelumuotoilun periaatteet, prosessi ja työtapoja, häiriökysynnän käsite
 • palvelumuotoiluprosessin mahdollisuudet meidän koulussa
 • kesto 3-6 h sekä lähi- että verkkototeutuksena
 • laajennettavissa palvelumuotoiluprosessin kokeilemiseen omassa koulussa, jolloin tapaamisia olisi hyvä olla kahdesta kolmeen (alussa, keskellä ja lopussa)
 • opettajille, rehtoreille ja muulle opetusalan henkilöstölle

3. Projektityöskentely koulussa (voidaan sisällyttää myös edellisiin)

 • projektityöskentelyn mahdollisuudet työelämätaitojen kehittäjänä
 • roolit, vaiheet ja arviointi
 • kesto 1-2 h (myös verkossa)
 • opettajille ja rehtoreille

4. Yrittäjämäinen pedagogiikka

 • toiminnallisen yrittäjyyden periaatteet koulussa: oman itsen tunteminen, riskien pohtiminen, kumppanuudet, epäonnistumiseen ja yllätyksiin suhtautuminen, aktiiviset omat valinnat ja osallisuus
 • kesto 1-3 h, riippuen käytännön harjoitusten määrästä (myös verkossa)
 • opettajille ja rehtoreille

Lisäksi annan koulutusta mm. seuraavista sisällöistä, ja niitä voidaan yhdistää myös edellisiin:

 • yrittäjyyskasvatus ops:ssa ja käytännössä
 • yrittäjyyskasvatusstrategian laatiminen
 • kiertotalous

TYÖNOHJAUKSET OVAT POISTUNEET AIJUUN PALVELUVALIKOIMASTA.