Kategoriat
Uncategorized

Taaperoiässä

Aijuu täyttää vuoden 4.1.2020. Kiitos asiakkaille ja yhteistyökumppaneille lähti matkaan myös Instagramissa ja Facebookissa.

Aijuu on toiminut nyt vuoden. Matka alkoi vauhdilla Tekstiilikierratys.fi -sivuston avaamisen myötä, ja se on ollut huikea. Aivan kuten pienet lapset, olen oppinut valtavasti ja nauttinut siitä. Olen saanut tehdä työtä, joka on mielekästä, palkitsevaa ja vastuullista. Huomaan, että askeleeni käyvät koko ajan varmemmiksi, vahvemmiksi ja pidemmiksi. Kasvun myötä myös näen pidemmälle.

Ensimmäinen vuosi on kirkastanut ja muovannut Aijuun toimintaa. Yrittäjyyskasvatuksen kenttä on tullut tutuksi ja kiertotalouden verkostoni vahvistunut. Erityisesti kasvatus- ja koulutusalan strategioiden ja suunnitelmien laatiminen, sekä projektinhallinta ovat konkretisoituneet osaksi ydinosaamista kouluttamisen rinnalle. Asiakkaan tarpeiden selvittäminen ja niihin perustuva palvelumuotoilu ovat keskiössä.

Mahdollisuudet löytyvät oppimisen ja yhdessä osaamisen avulla. Aijuun koulutukset ja luennot auttavat etsimään ja oivaltamaan. Ratkaisuja löydetään ja kokeillaan yhdessä. Yhteistyö erilaisten ihmisten kanssa on mielenkiintoista ja antoisaa.

Aijuulla on tulevaisuutta varten uusia ideoita ja suunnitelmia. Käyn niitä kohti yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Kiitos tähänastisesta matkasta!